Uskonto

Uskonto Rokuganissa

Rokuganissa on vain yksi virallinen uskonto, joka jaetaan kolmeen yhtä tärkeään osaan: Fortunismiin, Shintaoon ja esi-isien palvontaan. Uskonnon virallinen nimi on Shinseismi. Rokuganin teologian virallinen johtaja on Keisari, joka polveutuu suoraan alkuperäisestä Hanteista ja on Tengokun tehtäväänsä siunaama. Uskonto otetaan Rokuganissa vakavasti ja on suuri loukkaus kysenalaistaa toisen uskoa suoraan, vaikkakin teologinen väittely on samuraille arvollista. Teologian kaikkia kolmea osaa seurataan klaanista tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Jotkut klaanit kuitenkin seuraavat jotain tiettyä osaa enemmän kuin muita, esim. Lohikäärmeille Shintao on muita arvostetumpi. Ainut poikkeus tähän on Leijonat jotka eivät opiskele Shintaoa yleisesti.

Fortunismi

Fortunismi on Rokuganin vanhin uskonnon osa joka juurtaa juurensa ennen Kamien putoamista. Fortunismi tunnetaan myös nimellä kami no michi, jumalten tie. Fortunismi mukaan kaikilla asioilla on oma henkensä tai jumalolentonsa. Nämä henget jaetaan kankeasti kahteen osaan: Kameihin ja mikokameihin. Kameja ovat mm. pääjumalat Amaterasu ja Onnotangu, Seitsemän suurta Fortunea sekä klaanien perustajat. Mikokameja, pikku jumalia, ovat mm. puiden ja kivien henget.

Kami

Kamit ovat Rokuganin teologian jumalia. Kamit itsessään edustavat suurempaa asiaa tai ideologiaa kuin mikokamit, mikä tekee heistä myös voimakkaampia, esim. Benten – romanttisen rakkauden Fortune. Kamit voivat ottaa ihmismuodon ja kulkea Rokuganissa. Amaterasun ja hänen lapsiensa esittäminen kuvataiteessa on kiellettyä ja heidän esittämisensä tehdäänkin vertauskuvin. Tärkeimpiä Kameja ovat:

Amaterasu ja Onnotangu: Äiti Aurinko ja Isä Kuu. He ovat Rokuganin teologian pääjumalat. Amaterasua pidetään kuolevaisten keskuudessa enemmän arvossaan. Onnotangu liitetään usein ikävimpiin asioihin kuten hulluuteen.

Auringon ja Kuun lapset: Klaanien perustajat ja muutama muu kuuluvat tähän luokkaan. Yleisesti ottaen hyvin arvostettuja ja kunnioitettuja, varsinkin omien klaanien keskuudessa. Fu Lengin julkinen palvonta tai nimen mainitseminen ei ole yleisesti ottaen suotavaa.

Akodo – Leijonan perustaja
Bayushi – Skorpionin perustaja
Doji – Kurjen perustaja
Fu Leng – Varjomaiden lordi, Pimeyden Kami
Hantei – Ensimmäinen Keisari
Hida – Rapujen perustaja
Ryoshun – Henkimaailmoiden suojelija (olemassaolo epävarma)
Shiba – Feeniksin perustaja
Shinjo – Kirin klaanin (myöhemmin Yksisarvinen) perustaja
Togashi – Lohikäärmeen perustaja

Seitsemän Fortunea: Voimakkaimmat Fortunet, joita myös palvotaan eniten. Seitsemän Fortunea olivat olemassa jo ennen Rokuganin syntyä. He ovat:

Benten – Romanttisen rakkauden Fortune
Bishamon – Voiman Fortune
Daikoku – Varakkuuden Fortune
Ebisu – Rehellisen työn Fortune
Fukurokujin – Viisauden ja armon Fortune
Hotei – Tyytyväisyyden Fortune
Jurojin – Pitkän elämän Fortune

Alemmat Fortunet: Alempia Fortuneja on useita ja joukkona heitä kutsutaankin Tuhanneksi Fortuneksi. Monia Fortuneita ei yleensä edes rukoilla, mutta yleisemmin tunnettuja kyllä. Keisarilla on Tengokun armosta valta tehdä kuolevaisesta alempi Fortune. Näitä voitaisiin oikeassa maailmassa kutsua myös pyhimyksiksi. Muutamia tärkeitä alempia Fortuneita:

Emma-O – Kuoleman Fortune ja kuolleiden tuomari
Hachiman – Taistelun Fortune
Hofukushu – Koston Fortune
Hujokuko – Hedelmällisyyden Fortune
Inari – Riisin ja hyvän viljan Fortune
Jizo – Armon Fortune
Kaze-no-kami – Tuulen Fortune
Nagiroko-to – Myötätunnon ja anteeksiannon Fortune
Osano-Wo – Tulen ja ukkosen Fortune
Tenjin – Kirjoittamisen ja kirjallisuuden Fortune

Lohikäärmeet: Lohikäärmeet ovat alkuvoimien fyysisiä manifestaatioita ja ne edustavat vahvoja ideoita. Esimerkiksi Ukkosen Lohikäärme edustaa kuolevaisista löytyvää rohkeutta. Lohikäärmeet tarkkailevat fyysistä maailmaa ja vaikuttavat siihen Oraakkeleiden kautta. Oraakkelit ovat lohikäärmeiden tahdon ja voiman kanavia. Rokuganissa Lohikäärmeitä ei sinänsä palvota, kunnioitetaan kyllä.

Mikokami
(HUOM! Termiä Mikokami ei oikeastaan käytetä puhekielessä. Puhuttaessa esim. sekä Lady Dojista että tietyn kiven hengestä termi on yleensä aina Kami.)

Mikokameja ovat kaikki nimettömät henget ja jumalolennot. Mikokameja ovat mm. elementaalit, joiden kanssa Shugenjat kommunikoivat loitsiessaan. Myös voimakkaiden nemuranain, lumottujen esineiden, heränneet henget ovat mikokameja.

Palvonta

Kamien rukoilu suoritetaan pääasiassa pyhätöissä, joita löytyy käytännössä kaikkialta. Temppeleitä eri Kameille on rakennettu ympäri Rokugania, ja joka taloudesta pitäisi löytyä oma pyhättö, tai ainakin alttari uskonnollisia menoja varten. Vaikka pääasiassa rukoilu kohdistetaan esi-isille Kamien sijaan, niin usein varsinkin juhlien aikaan Fortuneita rukoillaan ja heille uhrataan. Uhrilahjoina yleisesti poltetaan suitsukkeita tai tarjotaan riisiä ja sakea. Esimerkiksi kevätkylvöjen aikaan rukoillaan hyvää satoa Inarilta, riisin Fortunelta tai kulkutaudin iskiessä uhrataan Ekibyogamille, tautien Fortunelle, kulkutaudin välttämisen toivossa. Fortuneille omistetuissa temppeleissä usein toimii oma munkkikuntansa, jotka suorittavat siunauksia ja juhlamenoja läheisissä kylissä ja asutuksissa. Temppeleiden ohi kävellessä on kohteliasta kumartaa kunnioitukseksi Fortuneita kohtaan.

Shintao

Shintao on oppi Shinsein Taosta, tai yksinkertaisesti Taosta. Shinsei oli viisas mies, jonka keskustelu Hantein kanssa kirjattiin ylös. Näistä kääröistä syntyi pohja Taolle ja Shinsein muiden oppien lisäyksen jälkeen Taosta tuli se, missä muodossa se tunnetaan nyt. Taosta löytyy monia oppeja ja elämänohjeita, mutta kaksi tärkeintä opinkohtaa ovat valaistuminen sekä Karminen kierto. Tao itsessään on hyvin filosofinen ja vaatii seuraajiltaan rutkasti viisautta. Suosittu keino opettaa Taoa onkin Koaneiden kautta. Taon seuraaminen on hyvin yksityistä. Siihen kuuluu itsetutkiskelu ja meditaatio. Yleisin romantisoitu kuva taoistista onkin munkki joka meditoi kivellä istuen vesiputouksen alla.

Koan

Koan on arvoitus, tarina, kysymys tai lausahdus jota on vaikea käsittää kokonaan rationaalisesti mutta intuition avulla niihin on mahdollista vastata. Koaneita kirjoittavat ja esittävät usein valaistumisen saavuttaneet auttaakseen muita saavuttamaan valaistumisen. Muutamia Koaneita:

“Älä tuki rakoja, vain raoista valo pääsee kulkemaan sisään.” -Shiba
“Jos löydät valaistumisen, sinun täytyy tuhota se.”
“Ajattelematta hyvää tai pahaa, mitä on totuus?”
“Valaistuminen löytyy kiven laulusta, jos vain opit kuuntelemaan sitä.” -Shinsei

“Kuunteltuaan Shinsein sanoja Kami-Togashi siirtyi syrjään ja istui alas meditoimaan. Hän ei liikkunut päivään edes syömään ruokaa jota hänen seuraajansa hänelle toivat. Togashin seuraajat rukoilivat häntä syömään, mutta Togashi kieltäytyi sanoen: “En liiku ennenkuin ymmärrän.” kahden päivän kuluttua Shinsei tuli Togashin luo. Togashi sanoi: “En liiku ennenkuin ymmärrän.” Shinsei istui Togashin viereen ja sanoi: “En minäkään.” Togashi hymyili ja yhdessä he söivät heille tuotua ruokaa."

Valaistuminen

Shintaon yksi keskeisimmistä ideoista on, että kuolevainen voi itse saavuttaa jumaluuden valaistumisen kautta. Valaistuminen itsessään on hyvin hankala konsepti, koska mitään yhtenäistä valaistumisen tunnetta ei ole. Joku kuvailee sitä Lootuskukan avautumiseksi mielessään, kun taas toinen kuvailee sitä meren kohinaksi korvissaan. Minkäänlaista yksittäistä opasta valaistumiselle ei ole ja Taokin näyttää vain alun valaistumisen polulle. Valaistuminen saavutetaan ymmärtämällä maailmaa ja valaistunut on tasapainossa maailman kanssa. Tämän saavuttamiseen auttaa meditaatio, maallisuudesta luopuminen ja itsetutkiskelu. Kuollessan valaistuneen sielu astuu taivaisiin ja saavuttaa alemman Fortunen aseman.

Karminen kierto

Kuolema ei ole loppu Rokuganilaiselle. Ihminen syntyy uudestaan maailmaan joko ylempään tai alempaan kastiin edellisen elämän tekojen mukaan. Oikein pahat ihmiset saattavat syntyä jopa eläimiksi. Jälleensyntymisen kehä loppuu vasta sitten kun sielu on suorittanut tehtävänsä, ja siirtyy Yomiin, kunnioitettujen esi-isien joukkoon. Kuollessaan sielu siirtyy Meidoon, kuolleiden valtakuntaan. Siellä Emma-O, kuoleman Fortune, tuomitsee sielun joko syntymään uudestaan, Yomiin kierron ulkopuolelle tai rangaistukseen johonkin muista henkimaailmoista. Rangaistuksen jälkeen sielu syntyy uudelleen Ningen-Dohon, kuolevaisten maailmaan. Kierron takia samurai ei pelkää kuolemaa, sillä kuolema johtaa loppujen lopuksi matkan päähän.

Esi-isien palvonta

Esi-isien palvonta on hyvin vanha tapa. Uskotaan että Shintaon opettamasta Karmisesta Kierrosta poispäässeet esi-isät saapuvat Yomiin, josta he voivat vaikuttaa jälkeläistensä elämään. Palvonnalle ei ole olemassa varsinaista yhtenäistä oppia, vaan tavat siirtyvät isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Rokuganin kansa on kunnioittavia esi-isien henkiä kohtaan, mutta hyvin varovaisia asioista missä kuolleiden sielut vaikuttavat. Samuraille esi-isät ovat hyvin tärkeitä ja suurin osa samuraista osaakin luetella esi-isänsä pitkälle menneisyyteen. Tavalliselle kansalle esi-isät eivät ole niin tärkeitä vaan palvonta kohdistuu pääasiassa Fortuneihin. Shugenjat toimivat välikappaleina kuolevaisen ja esi-isän välillä. He toimittavatkin kiitoksia ja pyyntöjä esi-isille tai toimittavat manauksia kummittelutapauksissa. Kastista riippumatta jokaisesta taloudesta löytyy pyhättö, joka on omistettu esi-isille. Siellä heille uhrataan suitsukkeita ja riisiä avun ja siunauksen toivossa. Hyviin tapoihin kuuluu pyhätön tai alttarin uhrilahjojen uusiminen päivittäin. Samalla esitetään päivän rukoukset.

Uskonto

L5R: Tie tyhjyyden meressä Nortti