Tavoista ja tottumuksista Emeraldivaltakunnassa

Tavoista:

Bushido, samuraiden tapa toimia, on terästä suurempi voima Rokuganissa. Voi hyvinkin olla vaarallisempaa loukata korkea-arvoista miestä, kuin kohdata miekkamies kaksintaistelussa. Kunnia ja oikeamielisyys, itämainen yhteisöajattelu (suku ennen omaa hyvää jne.), niistä on Rokugan tehty. On toki sanottava, että kun iso pyörä alkaa pyöriä, joutuu itse kukin tekemään valintoja, jotka saattavat vaarantaa jopa ne paljon puhutut Kasvot (suom. huom. to lose one’s face)

Samurait eivät ole loottaajia tai aarteenmetsästäjiä, sillä ylin arvo (klaanista hieman riippuen) on kunniakkuus. Kuolleet ovat likaisia, ja kunnon ihmisen tehtävä ei ole koskea saastaan. Ilman käskyä, yksikään samurai ei yleisesti ottaen tavoittele nykyjärjestelmän järkyttämistä. Päinvastoin, he pyrkivät ylläpitämään status quoa.

Samuraiden mestarit antavat heille, mitä he tarvitsevat. On itseasiassa yleisesti epäkunnioittavaa käytöstä hankkia tavaroita, sillä lordi saattaa kokea sen olevan mielenosoitus, ja ilmentävän hänen ”sokeuttaan” ja kyvyttömyyttään huomioida alaistensa tarpeet. Samurait eivät siis mene kaupunkiin ostamaan Katana +1:stä. He ovat saaneet katanan ajat sitten koulustaan, ja kantavat sitä kunnialla.

Yleisistä käytännöistä:

Suorasanaisuus ei ole hyve – Rokuganissa suorasanaisuutta ei arvosteta kohteliaisuutena; mitä epäsuoremmin asian ilmaisee, sitä kohteliaampaa ja vähemmän kasvoja uhkaavaa se on. Ole kuitenkin varovainen, ettei tarkoitustasi väärinymmärretä! Maalaisjärki tässäkin, esimerkiksi savusta ja liekeistä sisätiloissa on hyvinkin asiallista ilmoittaa esimerkiksi sanoilla ”TÄÄLLÄ PALAA” tai ”TULIPALO, TULIPALO!”.

Lahjat sen sijaan ovat – Lahjoilla on suuri arvo tässä maailmassa. Lahjojen antajan on kuitenkin syytä pohtia tilanteeseen sopivaa lahjaa. Lahjan saaja miettii aina lahjan merkitystä, ja jos merkitys vaikuttaa epäsuovalta, voi lahja tuntua loukkaukselta.

Todistus on todisteita vankempaa – Korkea-arvoisen henkilön sana painaa enemmän kuin todisteet, ikävä kyllä. CSI-ajattelutapa ei oikein toimi Rokuganissa, ja syyllisen kiinnisaaminen on ennen kaikkea psykologista peliä. Hänet on ehkä saatava myöntämään kaikki korkea-arvoisemmalleen, tai joku korkea-arvoisempi on taivuteltava puhumaan syyllistä vastaan ja antamaan suullinen syytös rikoksesta.

Jos et voi sanoa sitä, esitä se – Joskus korkea-arvoisempaa henkilöä ei voi puhutella suoraan asiaan liittyen. Siis, esitä se! L5Rn systeemissä on lukuisia taide-kykyjä. Maalaa koskettava taulu, joka saa syyllisen itkemään ja tunnustamaan tekonsa. Oveluus on sallittua.

Tavoista ja tottumuksista Emeraldivaltakunnassa

L5R: Tie tyhjyyden meressä tsale