Status ja valta

Status ja valta

Rokuganissa ihmiset eivät synny tasa-arvoisiksi. Sosiaalinen status määrää paikan yhteiskunnassa ja onkin yksi tärkeimmistä ihmistä määrittävistä tekijöistä. Oletko eta, heimin, hinin tai samurai ei välttämättä kerro tarpeeksi statuksestasi sillä kastien sisälläkin on oma arvojärjestyksensä. Samuraitkaan, hallitsevasta asemastaan huolimatta, eivät ole tasa-arvoisia keskenään. Syntyperä, saavutukset ja korkeamman tahon tunnustus määrittävät samurain vallan määrän,

Kuge ja Buke

Suurin kahtiajako samuraiden valtajärjestyksessä on jako Kugeen, syntyperäiseen aatelistoon, sekä Bukeen, palvelijoihin. Kuge ovat samuraiden johtajia. Heidän syntyperänsä voidaan johtaa kauas keisarikunnan historiaan, jopa alkuperäisiin Kameihin asti. Kuge ovat klaanien daimyoita, korkea-arvoisia virkamiehiä sekä heidän lähin perheensä. Bukeen taas kuuluvat suurin osa samuraista. Buken yläpäässä ovat Emeraldi magistraatit, hatamotot sekä daimyoiden neuvonantajat. Alapäässä rivisamurait ja heidän allansa ashigarut. Hyvin harvoin samurai ylennetään Bukesta Kugeen, eikä se käytännössä ole mahdollista ilman keisarin hyväksyntää.

Valta ja käskyvalta

Teoriassa samurailla on valtaa kaikkiin alempiarvoisiinsa. Käytännössä Rokuganissa on yleisesti tietty nokkimisjärjestys, sekä klaanien sisällä omansa. Yleisesti ottaen Keisari ja hänen perheensä on ylimpänä. Keisarilliset perheet ovat normaalisti ajateltuna ylempänä klaanisamuraita, mutta klaanisamurai voi omata korkeamman käskyvallan keisarilliseen perheeseen nähden. Esim. Seppuneiden rivisotilas ei voi määräillä Kurjen klaanin daimyota. Käskyvallan määräytyminen on kuin valtavan monimutkainen ravintoketju. Rivisamurai voi yletä ketjussa toimimalla ansiokkaasti ja saamalla nimityksiä uusiin toimiin tai asemiin, joko klaaninsa sisällä tai suoraan keisarin palvelukseen. Lisäksi samurai voi hetkellisesti saada enemmän määräysvaltaa ollessaan korkeampiarvoisensa asialla. Tällöin tietyissä tilanteissa samurai käyttää korkeamman määräysvaltaa. Peliteknillisesti määräysvaltaa kuvastaa status ja valtaa omistukset ja yhteiskunnallinen asema. Useasti nämä kulkevat käsi kädessä.

Valta-asemat

Tietyt asemat ja arvot antavat enemmän valtaa kuin muut. Useaan näistä voidaan nimittää kuka samurai tahansa, toiset asemat peritään. Yleisimpiä valta-asemia ja arvonimiä ovat seuraavat:

Keisari: Rokuganin hallitsija ja itsevaltias.

Emerald Champion: Keisarin henkilökohtainen henkivartija, keisarillisten legioonien komentaja sekä Emerald Magistraattien johtaja. Valitaan yleensä turnauksella.

Clan Champion: Klaanin daimyo ja johtaja. Yleensä oman perheensä daimyo, muttei aina.

Perheen daimyo: Hallitsee oman perheensä asioita ja toimii lisäksi perheen koulun/koulujen johtajana.

Provinssin daimyo: Hallitsee tiettyä aluetta. Ylin arvo mihin rivisamurai voi toivoa pääsevänsä.

Hatamoto: Daimyon neuvonantaja ja henkivartija, Hatamoton arvonimen saaminen on suuri kunnia ja osoittaa oman daimyon arvostusta.

Emerald magistraatti: Valvoo keisarillisia lakeja. Yleensä klaanisamurai joka toimii suoraan Emerald Championin alla.

Klaanin magistraatti: Valvoo lakeja klaanin alueella. On velvollinen sekä klaaninsa daimyolle että Emerald magistraateille.

Status pelimekaanisesti

Hahmolla on teoriassa status välillä 0-10, alkaa yleensä 1. Status määräytyy peruskirjan taulukon mukaisesti (sivu 95). Käytännössä hahmon status on välillä 0-6, siten että jokainen puolikas on merkitsevä. Esim. status 1.2 ja 1.4 on samanarvoisia mutta status 1.2 ja 1.5 ei ole. Oman klaanin sisällä korkeamman statuksen omaava määrää alempiaan, ellei alempistatuksinen ole korkeampistatuksisen asialla. Status hyppii rankilta toiselle aseman mukaisesti eikä ole kuten honor jonka arvo elää jatkuvasti. Esim. status 1 kuvastaa rivisamuraita. Samurai saa ylennyksen klaanin magistraatiksi ja samalla status pomppaa nelosen tienoille.

Pelipossen status kirjoitushetkellä

Hahmolomakkeen mukaan possen nokkimisjärjestys on seuraava:

Status 2.5: Asahina Kenshin
Status 2: Kakita Katsuo ja Doji Asami
Status 1: Asahina Haruno ja Daidoji Sosuo

Eli siis Asahina Kenshin määrää ja muut vikisee. Poikkeuksia on muutama:

Koska Kenshin on shugenja nostaa pelimaailma statuksen kolmosen tienoille. Se nostaa peruskirjan taulukon mukaan Kenshinin statuksen tyypillisen keisarillisen perheen edustajan tasolle. Sosuo taas yojimbona omaa statuksen 0-0.5, koska yojimbolla ei saa olla arvovaltaa ettei velvollisuus kärsisi. Toisaalta Sosuon käskyt toimia yojimbona tulevat suoraan perheen daimyolta (status 7), niin Sosuolla on määräysvalta hyvin rajatuissa asioissa, eli Asamin terveyteen liittyvissä asioissa. Eli possen arvoasteikko maailman mukaan on seuraava:

(Daidoji Sosuo)
Asahina Kenshin
Kakita Katsuo ja Doji Asami
Asahina Haruno
Daidoji Sosuo

Status ja valta

L5R: Tie tyhjyyden meressä Nortti