Taiteen merkitys ja hyödyntäminen Rokuganissa

Taiteen merkitys

Taide on tärkeää kaikille klaaneille, sillä se on yksi oleellisimmista syistä joka erottaa samurait barbaareista. Luonnollisesti kaikki klaanit eivät arvosta kaikkia taiteita saman arvoisesti, mutta kaikki käyttävät taidetta kuvastamaan sankareidensa tekoja, klaaninsa arvoja ja jättääkseen uskomuksiaan ja ajatuksiaan tuleville sukupolville. Taide on luonnollisesti myös ajanvietettä samurai kastille ja vähemmissä määrin myös alemmille kasteille. Tämä vaihtelee courtier joukoista nauttimassa teatteri illasta aina muurilla olevaan Rapu soturiin joka vapaa aikanaan taittelee origameja.

Taide on levinnyt laajalle ja iskostunut samurai kulttuuriin niin vahvasti että monet eivät edes huomaa sen vahvaa vaikutusta heidän elämässään. Kurjet kuitenkin huomioivat ja pohtivat taiteen tärkeyttä päivittäin. Leidi Doji ja hänen miehensä Kakita olivat molemmat taiteilijoita ja suuria taiteiden tukijoita, mikä elää klaanissa vieläkin. Kutjet tunnetaan koulutettujen taiteilijoiden suuresta määrästä, mutta myös harrastelevat taiteilijat jotka seuraavat taiteen kutsumusta vapaa-ajallaan, ovat yleisempiä kuin muissa klaaneissa. Myös Kurjet ilman omia taiteellisia ominaisuuksia alkavat usein muun muassa harrastaa teatteria, keräävät maalauksia, lukevat muiden runoja ääneen. Ne harvinaiset Kurjet joilta ei löydy mitään kiinnostusta taiteeseen, pitävät tiedon itsellään ja julkisesti kehuvat silti taidetta jotta he eivät jäisi ulkopuolisiksi. Kurjet ovat ottaneet tehtäväkseen ylläpitää taiteiden merkitystä yllä koko imperiumissa. Jopa ravut, jotka eivät välitä juuri monista taiteista, kokevat tarpeelliseksi korostaa tehtäviensä vaikeutta ja tärkeyttä taiteen kautta.

Taiteella vaikuttaminen

Kuten samurait pelkäävät Skorpionejen kanssa puhumista, peläten näiden olevan vakoojia, myös Kurkien kanssa keskustelussa on riskinsä, sillä tämä voi olla taidekriitikko.

Taide on samuraille tärkeää ja sen nyanssien tutkiminen on lapsesta asti korostettua, joten luonnollisesti sitä voidaan käyttää vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja tuntemuksiin. Vertauskuvannollinen taide antaa mahdollisuuden kyseenalaistaa asioita ja henkilöä epäsuorasti ja saada taiteen kokijat tuntemaan eri tavoin haluttua kohdetta kohtaan. Mös itse taiteen kritisointi tai taiteellisuuden puutteen kyseenalaistaminen voivat olla tehokkaita keinoja vaikuttaa ja vahingoittaa toisen kunniaa. Myös toisen tuomion tai moraalisen näkemyksen kyseenalaistaminen taidetta käyttäen on Kurki courtiereille yleinen käytäntö. Myös tekojen korostaminen sekä sankaritekojen ylöskirjoittamien voivat kasvattaa ihmisten kunniaa. Lordi joka ei järjestä nukketeatteria tärkeille juhlille ei selväsitkkään välitä perheensä kunniasta ja sen historian tuntemisesta tavallisten ihmisten mielissä. Samurai joka ei pidä yllä aktiivisesti talonsa maaleja ja ulkoista olemusta on kitupiikki ja moukka. Talvihovin pitäjä joka ei järjestä tarinankerrontaa, tee seremonioita, teatteri näytöksiä sekä runo kilpailuja, loukkaa selvästi vieraidensa älykkyyttä ja makua. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja Kurkien courtierit ovat tarkkaavaisia tällaisten heikkouksien ja laiminlyöntien metsästämisessä – varsinkin koska heidän klaaninsa on taiteiden tärkein lähde.

Hienovaraisempi vaikutustapa, vaikkakin suuri valta, on voima päättää mikä on “hyvää” taidetta Rokuganissa. Kurkien Kakita klaanin kunnioitetut taiteilijat ovat kiistattomasti taidemaailman mestareita. Skoripionejen teatteri perinne on kukoistavan kaunis ja Shiba kuvanveistäjät ja maalarit omaavat suuren taidon ja tunteellisuuden, Ikioman tarinankertojat ovat säkenöiviä taidoissaan – Tämän tietävät kaikki… sillä Kakitan mestarit sanoivat niin. Suuria taiteilijoita on noussut muista klaaneista ja jopa ronineista, mutta ketään ei tunnusteta maan laajuisesti elleivät Kakitan mestarit ole antaneet tunnustustaan tälle. Tämä valta on kasvanut ensisijaisesti muinaisesta perinteestä, sillä Lady Doji oli Kameista eniten taiteesta kiinnostunut, joten hänen jälkeläisillään on ensimmäinen sana taiteen asioissa. Kurkien taide ymmärryksen kyseenalaistaminen on verrattavissa siihen että kyseenalaistaisi Leijonien sotataitoa tai Feeniksien tietoa taiasta. Tämän lisäksi Kurjet ovat panostaneet suuresti pitääkseen tämän auktoriteetin ja kannustavatkin suuresti lahjakkaiden lasten lähettämistä Kakitan taideakatemioihin.

Kurjet kokevat taiteeseen panostamisen tärkeäksi osaksi kulttuuria ja sijoitukseksi, eikä sitä nähdä luksushankinnaksi. Kurjkien courtierit auttavat myös mielellään ystäviään ja liittolaisiaan taide aiheisissa ongelmissa, taiteen puutteessa ja tiedottomuudessa… palveluksia vastaan luonnollisesti… Kurjet varmistavat että sisustaminen, muoti sekä tuoreimmat taideteokset ja suuntaukset ovat ajankohtaiset, eivätkä vieraat koe taloja mauttomiksi tai vanhanaikaisiksi. Vieraat nauttivat miellyttävistä huoneista ja parhailla esiintyjillä varustetuista esityksistä mitä Kurkien klaani voi järjestää parhaalla laadulla.

Kurkien kyseenalaistaminen esimerkiksi näytelmässä kuvaamalla kurjet pelkurimaideksi, voi olla kyseenalaista sillä näytelmä ei tule kiertämään muilla kuin omilla klaanin maillaan Kakitan mestareiden kritisoitua näytemän maan rakoon. Jopa Skorpionit ovat varovaisia kanssakäydessään Kakitan mestareiden kanssa, sillä Skorpionin klaanilla on liika menetettävää tällaisissa kohtaamisissa, eivätkä he halua menettää jalansijaansa taidepiireissä. Lordi, joka on ottanut alaisuuteensa taiteilijan, voidaan häpäistä mikäli Kakitan mestarit halveksuvat tämän töitä, niiden karkeita tekniikoita sekä sivistymätöntä sommittelua. Luonnollisesti tällaisissa tilanteissa töissä on oltava virheitä, mutta harva taiteilija kykenee täydelliseen työhön ja tarkat silmät löytävät helposti pieniä virheitä.

Suuri osa imperiumista hyväksyy tällaisen tuomion ilman kysymyksiä, sillä Kurjet ovat tämän alan erikoistaitureita sekä yksi heidän kunnioitetuista taiteen muodoistaan on kaksinkamppailu…

Kakitat itse kuitenkin varovat tällaista käyttäytymistä, sillä se helposti muuttuu kunniattomaksi ja vahingoittaa heidän luotettavuuttaan taiteen asioissa.

Taiteen merkitys ja hyödyntäminen Rokuganissa

L5R: Tie tyhjyyden meressä Honk1n