sosuokirje1

Kirje 1:

Seitsemän Ukkosen teetalon omistajalle tai vastuuhenkilölle

Toivon syvästi kirjeeni tavoittavan teidät hyvissä sielun ja ruumiin voimissa. Toivottavasti Sunda Mizu Muran oikukas sää on ollut teille ja teetalollenne suosiollinen.

Olen Daidoji Sosuo, Kurjen klaanin samurai, ja lähetän tämän kirjeen tiedustellakseni mahdollisuutta toimia kauppiasisäntänänne. Vietin aikaa viehättävässä kylässänne opiskellessani Sunda Mizu Dojossa. Tänä aikana opin tuntemaan ihastuttavan teetalonne perinpohjin ja miellyin syvästi teevalikoimanne laatuun. Olisin enemmän kuin mielissäni, jos saisin olla mukana nostamassa teetalonne rikkauksiin ja maineeseen.

Normaalikäytännön mukaisesti tarjoan poliittista, fyysistä että taloudellista suojelustani vastineeksi osasta tuottoanne. Jos sallinette minun ehdottaa summan aluksi vähäiseksi teidän kykyjenne mukaan maksettavaksi, ja teetalonne tuoton lisääntyessä maksua voisi korottaa sopimuksen mukaisesti. Minulla on pääsy moniin eri hoveihin ympäri Rokuganin ja olen valmis käyttämään henkilökohtaisia resurssejani teetalon maineen ja tarjonnan kasvattamiseksi.

Valitettavasti velvollisuuteni pitävät minut poissa kylästänne. Poissaoloni vuoksi joudun pitämään yhteyttä kanssanne kirjeiden välityksellä vielä sen aikaa kunnes löydän sopivan edustajan toimimaan kanssanne paikan päällä. Osallistun hääjuhlaan Mujin kylässä Kurkien alueella ja odotan vastaustanne siellä. Jos olen poistunut jo kylästä, niin paikalliset tietävät minne kirjeenne toimittaa. Olen liittänyt kirjeen mukaan rahaa vastauksenne lähettämiseksi. En halua aiheuttaa kirjeelläni teille taloudellista murhetta. Toivon vilpittömästi yhteistyötä kanssanne lähitulevaisuudessa.

Kunniassa ja totuudenmukaisuudessa

Daidoji Sosuo

Vastaus:

Toimitettavaksi Daidojille nimeltä Sosuo.

Hyvä Daidoji Sosuo-sama.

Seitsemän Ukkosen teetalo tekisi kanssanne yhteistyötä mitä mieluiten. Aiempi suojelijamme ei ole enää kanssamme, ja teetalomme on ollut pienissä ongelmissa lähiaikoina taloudellisesti. Saanen tiedustella, olisiko teillä mahdollisuutta laajentaa valikoimaamme, joka koostuu tällä hetkellä lähinnä Rapujen valmistamasta teestä. Jos teille sopii, mahdollisen yhteyshenkilön vierailu täällä ei myöskään pahentaisi liiketoimiamme. Maksamme iloiten ensimmäisen vastineen teille kontaktinne kautta.

Keisarin päivänä

Ikkoso, kauppias

Kirje 2:

Parahin Ikkoso-san

Kiitän teitä yhteistyömme aloittamisesta, olkoon se molemmin puolin tuottoisa ja antoisa! Lähetän teille tämän kirjeen mukana kaikki tarvittavat asiakirjat ja oman chopini jotta voitte todistaa viranomaisille toimivanne minun nimissäni tarvittaessa. Yhteyshenkilönä kanssanne toimii tällä hetkellä Hida Chochi tai joku hänen alaisistaan. Yritän järjestää velvollisuuksiltani aikaa päästäkseni vierailemaan teetalossanne henkilökohtaisesti.

Olen järjestänyt kolme laatikollista kunnianarvoisan Doji Harukin kasvattamaa Bakunichia toimitettavaksi teille. Sen maanläheisen maun pitäisi olla Rapujen hienostuneeseen teemakuun sopiva. Ehkäpä järjestäisitte maistiaiset Sunda Mizu Dojon lähellä? Voisitte houkutella lisää asiakkaita dojon oppilaista. Ottakaa yhteyttä Yasuki Gosutaan Sunda Mizu Dojosta asian tiimoilta niin halutessanne. Hän on oma senseini ja tuntee minut kyllä. Bakunichilähetyksen mukaan olen liittänyt mukaan ruukullisen hyvää Kurkien sakea. Käyttäkää sitä Yasuki Gosutan suosion saamiseksi jos ymmärrätte mitä tarkoitan?

Lisäksi lähetyksen mukana saapuu kirje Doji Harukilta alueelliselle daimyolle Yasuki Chinorikabulle. Toimittaisitteko sen perille henkilökohtaisesti? Palkkioksi tekemästänne palveluksesta puolitetaan seuraava osuuteni. Kirje on myös hyvä keino teille päästä sisään alueen linnaan. Ehkäpä maistiainen Bakunichia ja parhaita omia teelaatujanne linnan senesalkille?

Olkoot fortunet teille suosiollisia.

Daidoji Sosuo

sosuokirje1

L5R: Tie tyhjyyden meressä Nortti