Tag: Phoenix

Results

  • Isawa Berushi

    738: Kevll osallistui [[:doji-tamiko | Doji Tamiko]]n ja [[:daidoji-kuzuwa | Doji Kuzuwa]]n hihin [[Muji | Muji]]n kylss Osarin tasangolla. Alkusyksyst matkasi laivalla Kurkien maiden rannikkoa pitkin kohti Rapujen maita.