Tag: Luku 12

Results

  • Kohti tulevaa

    [[File:611447 | class=media-item-align-none | Sosuo.banner.png]] Olen usein miettinyt miten Kurjen klaani on voinut selvitä näinkin pitkään isompien puristuksissa ja kivuta klaanien ravintoketjun huipulle. Olen huomannut että vastaus on selkeä …