Roboshi

Joskus aiemmin Yogo Towarona tunnettu munkki

Description:

Veli Roboshi on mies, joka vetäytyessään luostariin vapaaehtoisesti jätti aiemman elämänsä taakseen, kuten on sopivaa. Hänestä tuli menneisyytensä vainoama munkki.

Nyt hän on menettänyt suurimmat kiintopisteet aiemmasta elämästään. Itsepäisesti veli Roboshina jatkava mies on esittänyt toiveekseen päästä visiitille Yogojen provinssiin ennen hänen lupaamaansa palvelusta Kyuden Seppunissa.

Bio:

Roboshi

L5R: Tie tyhjyyden meressä tsale